KOMUNIKAT Nr 03/2017/2020
Dotyczy: inwentaryzacja zwierząt łownych w roku gospodarczym 2016/2017 (wg stanu na 10 marca 2017 roku), ocena prawidłowości pozyskania trofeów z jeleni byków w roku gospodarczym 2016/2017

Dokumenty do pobrania:

KOMUNIKAT Nr 03/2017/2020

PROTOKÓŁ OSTATECZNY

- z przeprowadzonej inwentaryzacji zwierząt łownych (zwierzyny) i niektórych gatunków zwierząt chronionych w/g stanu na dzień 10 marca 2017 roku

Arkusz inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej w dniach 25-26.02.2017 na rok gospodarczy 2017/2018

Opis metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji wybranymi metodami

Protokół inwentaryzacji zająca/kuropatwy metodą taksacji pasowej

IMIENNA LISTA

- osób biorących udział w inwentaryzacji pasowej zająca i kuropatwy

HARMONOGRAM

- oceny trofeów jeleni byków pozyskanych w roku gospodarczym 2015/2016

METRYCZKA trofeum z JELENIA BYKA pozyskanego w roku gospodarczym 2016/2017

ARKUSZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW POZYSKANYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2016/2017

KOMUNIKAT Nr 01/2017/2020
Dotyczy: bieżące przepisy prawne obowiązujące w działalności łowieckiej

Dokumenty do pobrania:

KOMUNIKAT Nr 01/2017/2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016

- w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

 - dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce